Victus participations

Gepassioneerd om kansen in de sector te benutten

Wij dragen actief bij aan de ontwikkeling en groei van iedere individuele participatie.

INVESTERINGSFILOSOFIE

Ons lange termijn succes is afhankelijk van de bestendige waarde die wij toevoegen aan onze participaties.

Focus

Victus focust op de Food & Agri sector. We benutten onze uitgebreide sectorervaring om een gedifferentieerde en gedisciplineerde investeringsstrategie te volgen. Hierbij richten we ons op Food & Agri bedrijven die groeipotentieel hebben en waarvoor we realistische en innovatieve investeringsplannen uitwerken om waarde te creëren voor onze participaties.

Bouwen van partnerships

Wij geloven in het opbouwen van oprechte partnerships met het management van de bedrijven waarin wij participeren.

Het team van Victus heeft veel ervaring met het werken met individuen, families en management teams om hen te helpen met de uitdagingen die zij tegenkomen bij het inrichten en versnellen van de volgende groeicurve van hun bedrijven.

Unieke benadering

Wij geloven dat ieder bedrijf een unieke groeicurve doormaakt. Iedere positie op deze curve vergt een unieke aanpak en benadering.

Wij hebben veel ervaring met het bepalen van de positie van een bedrijf op zijn groeicurve en kunnen daarom samen met het management een gedetailleerd plan uitwerken voor de korte en lange termijn om op deze manier gericht waarde te kunnen creëren.

PARTICIPATIECRITERIA

Wij zijn erop gericht om met de juiste mensen lange termijn en oprechte partnerships op te bouwen om waarde te creëren.

Wij zijn flexibel in onze transactiestructuur en zoeken naar de optimale mogelijkheid om bedrijven te ondersteunen in hun groeiplannen.

Volwassen bedrijven actief in de Food & Agri waardeketen met hoofdkantoor in de Benelux
Ambitieus en kwalitatief management dat bereid is samen te werken met het Victus team
Bewezen winstgevend en bestendig business model met positieve operationele kasstromen
Duidelijk en sterk groeipotentieel op huidige en volgende groeicurve
Brutobedrijfsresultaat (‘EBITDA’) van tenminste €1 miljoen
Beschikbaarheid van minderheid en meerderheid aandelenbelang
Participatiebedragen tussen de €2 en 20 miljoen 
VICTUS ALS AANDEELHOUDER

Wij laten het management managen.

Het management van een participatie en het Victus team heeft ieder een eigen rol. Het management blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse operaties en Victus ondersteunt het management in zaken waar wij beiden de toegevoegde waarde van deze ondersteuning erkennen.

Als aandeelhouders ondersteunen wij onze participaties op de volgende gebieden:

Meedenken over strategische beslissingen

Ondersteuning bij acquisities en investeringsbeslissingen

Toegang verstrekken tot een sterk ontwikkeld nationaal en internationaal netwerk

Ondersteuning bij het vinden van de juiste opvolging en het verder ontwikkelen en versterken van management teams

Samenbrengen van het management van onze participaties en uitwisselen van best practices

Toegang verstrekken tot uitgebreide kennis van de sector op het gebied van operaties, commercie, financiën en juridische en fiscale zaken

INVESTERINGSFILOSOFIE

Ons lange termijn succes is afhankelijk van de bestendige waarde die wij toevoegen aan onze participaties.

Wij hebben een focus op de Food & Agri sector omdat de sector sterke en solide fundamenten heeft en ondersteund wordt door gunstige macro trends.

Food & Agri bedrijven hebben een grote invloed op de economie-, de samenleving en het milieu in de wereld en vertegenwoordigt 10% van de globale consumenten bestedingen en groeit nog steeds.

De wereldbevolking groeit tot ruim 9 miljard in 2050 en dat leidt tot een hogere vraag naar voedsel.

De dagelijkse gemiddelde behoefte aan calorieën van mensen groeit naar verwachting verder en ook leidt tot een hogere vraag naar voedsel.

Minder beschikbaarheid van landbouwgrond en beperkt beschikbare grondstoffen laat de behoefte aan innovatie en vernieuwing in de sector verder toenemen.